top of page

Juhlatila Härkälän sopimusehdot

Varausmaksun maksamalla sitoudut näihin ehtoihin. Lue huolella!

1. Vuokrauksen kohde

Vuokrauksen kohteena on juhlatila Härkälä, Otalammentie 193, 03300 Otalampi. Vuokraukseen sisältyy oikeus juhlatilaa ympäröivän piha-alueen käyttöön. Päärakennuksen (kivitalo) piha-alue ja sen takapiha eivät ole asiakkaiden käytössä.
 

2. Varausehdot

 • Vuokraus sisältää yhden maksuttoman suunnittelukäynnin tilassa sovittuna aikana. Yleisinä näyttöaikoina tilassa voi vierailla rajoituksetta.

 • Vuokra-aika pe-su varauksella alkaa perjantaina aikaisintaan 7.00 ja päättyy sunnuntaina klo 12.00, ellei erikseen muuta ole sovittu. 

 • 24 tunnin varauksen katsotaan alkavan siitä hetkestä kun avaimet luovutetaan vuokraajalle. Mahdollisten lisätuntien kustannus neuvoteltava erikseen. 

 • Tilavuokraukseen sisältyvät juhlasalin/juhlasalien käyttö, tuolit ja pöydät, keittiön käyttö sekä astiastot, wc-tilat joiden paperi täydennyksistä huolehtii vuokranantaja. 

 • Majoitus- ja muiden tilojen käytöstä veloitetaan erikseen hinnaston mukainen maksu. 
   

3. Maksu ja peruutusehdot

 • Tilojen vuokraajan on oltava täysi-ikäinen. 

 • Varaus vahvistetaan vasta kun 150,00 euron varausmaksu on maksettu. Jos varausmaksua ei ole maksettu sovittuun päivämäärään/eräpäivään mennessä, varaus peruuntuu automaattisesti.

 • Loppumaksu tulee olla maksettuna ennen varattua ajankohtaa.

 • Mahdolliset varatut lisäpalvelut ja rikki menneet tai kadonneet astiat laskutetaan tilaisuuden jälkeen.

 • Kuukausi ennen peruutetuista varauksista palautetaan varausmaksu. Pidätämme kuitenkin oikeuden vähentää aiheutuneet pankkikulut n.6,00 €. Alle kuukausi peruutetusta varauksesta pidätämme varausmaksun kokonaisuudessaan. Alle kaksi viikkoa ennen peruutetut varaukset veloitetaan täysimääräisenä.

 • Ylivoimaisesta esteestä johtuen (esim. vesivahinko, tulipalo, ilkivalta) vuokranantaja voi perua varauksen ilman korvausvelvollisuutta ennen varauksen alkua. Vuokraajalla on tällöin oikeus saada maksamansa summa takaisin kokonaisuudessaan.
   

4. Ruoat ja juomat

 • Omat ruuat ja juomat ovat tiloissamme sallitut.

 • Vuokraaja vastaa vuokra aikana keittiön käytöstä ja sen turvallisuudesta.
   

5. Siivous

 • Vuokralaisen tulee käyttää tiloja noudattaen normaalia siisteyttä ja hyviä käytöstapoja. Tilojen tulee olla asiallisessa kunnossa tilaisuuden jälkeen.

 • Vuokraaja huolehtii käyttämänsä tavarat, laitteet ja astiat puhtaina omille paikoilleen, pyyhkii tasot sekä lattiat, imuroi eteismatot ja huolehtii omat tavarat ja roskat pois tiloista vuokra-ajan puitteissa. Vuokraaja huolehtii myös käytössään olleiden piha-alueiden siisteydestä.  

 • Siivouksen voi lunastaa ennakkoon, jolloin riittää omien tavaroiden paikalta pois toimitus vuokra-ajan puitteissa.

 • Mikäli siivousta ei ole varattu ennakkoon veloitus siivouksen laiminlyönnistä on 430,00 €. 
   

6. Säännöt ja turvallisuus

 • Juhlatilassa saa yhtäaikaisesti olla korkeitaan 120 henkeä

 • Äänentoistolaitteita ei saa olla ulkona klo 22.00 jälkeen, myös sisätiloissa soitettavan musiikin tulee klo 23.00 jälkeen olla desibeleiltään sellainen, ettei ääni kantaudu pihalle. Mikäli juhlista ei aiheudu naapurustolle/ympäristölle häiriötä emme rajoita juhlien kestoa.

 • Vuokralainen huolehtii ja vastaa siitä, että ajoneuvot pysäköidään niille osoitetuille pysäköintialueille.

 • Vuokraaja on velvollinen perehtymään laitteiden käyttöön annettuihin ohjeisiin ja noudattamaan niitä. 

 • Vuokranantajalla ja viranomaisella on oikeus keskeyttää tilaisuus, mikäli siitä katsotaan aiheutuvan vaaraa kiinteistölle, irtaimistolle, haittaa naapurustolle tai ympäristölle. Tilaisuus voidaan keskeyttää myös, mikäli vuokrausehtoja ei noudateta.

 • Sisätiloissa saa polttaa kynttilöitä vain valvotusti, vuokralainen on vahingon sattuessa korvausvelvollinen. Suosittelemme LED-kynttilöiden käyttöä. Ulkokynttilät tulee sijoittaa vähintään 2 m päähän rakenteista ja rakennusten seinistä niin, ettei niistä aiheudu vahinkoa ympäristölle.

 • Tupakointi kaikissa sisätiloissa on kielletty. Tupakointi on sallittu vain sille varatulla alueella pihalla siten, ettei siitä aiheudu haittaa.

 • Vuokralainen huolehtii omalla kustannuksellaan kaikista viranomaisten edellyttämistä luvista sekä seuraamuksista, mitkä aiheutuvat viranomaisten suositusten laiminlyönneistä. 

 • Vuokralainen on vastuussa siitä, että kaikki tilaisuuteen osallistuvat henkilöt noudattavat vuokrausehtoja.

7. Vahingot ja niiden korvaus

 • Tilan vuokraajalle luovutetaan avain juhlatilaan vuokrausajan alkaessa. Hävinneestä avaimesta perimme 300 €:n korvauksen. 

 • Vuokralainen on velvollinen korvaamaan vuokrauksen yhteydessä tiloille, kiinteistön omistajalle ja/tai kolmannelle osapuolelle aiheutetut vahingot. Vuokralainen on vastuussa myös vuokra-ajan jälkeen syntyneistä tai ilmenevistä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tiloissa olleiden toiminnasta tai huolimattomuudesta.

 • Mikäli tilassa on tapahtuman jäljiltä lisäsiivouksen tai remontoimisen tarvetta sattuneiden vahinkojen tai ilkivallan vuoksi (esim. oksennus, tahrat seinillä, ect.), vuokranantaja laskuttaa nämä erikseen tilaisuuden jälkeen. Vuokralainen on velvollinen ilmoittamaan rikki menneistä astioista, muusta hajonneesta irtaimistosta tai kiinteistölle aiheutuneista haavereista. Rikkimenneistä tai kadonneista astioista ja ruokailuvälineistä veloitamme jälleenhankintahinnan mukaisesti.

 • Vuokranantaja ei korvaa vuokraajalle ylivoimaisesta esteestä aiheutuneita vahinkoja eikä missään olosuhteissa välillisiä vahinkoja.

8. Reklamaatio

 • Mahdolliset tiloja koskevat reklamaatiot tulee esittää viimeistään heti vuokrausta seuraavana arkipäivänä osoitteella info@juhlatilaharkala.net.

9. Muuta

 • Vuokranantaja pidättää oikeuden tilaus- ja toimitusehtojen sekä hintojen muutoksiin.

 

10. Sopimuksen voimaantulo

 • Sopimus astuu voimaan vuokraajan maksettua tilan varausmaksu ja sitoo molempia sopimusosapuolia. 


 

bottom of page